Diskon Klik Gambar Ini

Alat Pemadam Kebakaran - Diskon Klik Gambar Ini

cara menggunakan alat pemadam kebakaran apicara menggunakan alat pemadam kebakaran api


Cara Menggunakan Alat Pemadam Api

Menggunakan alat pemadam api mudah dan siapa saja boleh melakukannya.Hanya ikut langkah-langkah mudah berikut :Tanggal, Acu, Tekan dan Sembur atauPull, Aim, Squeeze and Sweep
(PASS).1) Tanggalkan alat keselamatan dari pemadam api
• Pastikan alat pemadam api ditegakkan.
• Tanggalkan alat keselamatan yang dilengkapkan bagi mengelakkan kegunaansecara tidak sengaja.

2) Acukan muncung alat ke pangkal api
• Acukan muncung alat pemadam api ke pangkal api.
• Pastikan anda berada pada jarak kira-kira 1 hingga 1.5 meter daripada api.
• Tekan tukil atas alat pemadam.

3) Tekan tukil atas alat pemadam
• Apabila api sudah dipadamkan, buka semua pintu dan tingkap untuk membolehkan udara segar masuk.

4) Buka semua tingkap untuk membolehkan udara segar masuk
• Gunakan cara menyapu ketika penyemburan dilakukan pada keseluruhanbahagian api.

5) Semburkan ke arah api dengan cara menyapu (sweep)
Share This Article Facebook +Google Twitter Digg Reddit